ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักศึกษาและอาจารย์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต คว้ารางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ในงานวันนักประดิษฐ์ ปี 2565
    นักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำทีมโดย ผศ. ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ และ นายวรุณ ซิงห์เกิล นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2565 ในผลงานเรื่อง “เมมมิฟาย-โปรแกรมประยุกต์ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์และประมวลภาษาไทยสำหรับทุกคน” (Memmify – Artificial Intelligence Application for Thai Language Processing and Analysis for All) โดยได้รับรางวัลระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ

    มมมิฟาย (Mummify) เป็นโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชันที่ช่วยในการวิเคราะห์และประมวลข้อมูลที่ใช้งานได้ง่ายสำหรับทุกคน เพียงผู้ใช้จดบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบเสมือนจดบันทึกทั่วไป ส่วนที่เหลือโปรแกรมจะวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ เช่น แปลงภาพอักษรให้เป็นข้อความ (Character Recognition), แนะนำป้ายกำกับเนื้อหา (Tag Suggestion), แปลงข้อความ เป็นเสียงพูด (Text to Speech), วิเคราะห์ความคิดเห็น (Sentiment Analysis), จัดกลุ่มเนื้อหา (Document Categorization) โดยทำงานร่วมกับ API ของ AI FOR THAI ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)