ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักศึกษา ป.โท CoC-PSU คว้ารางวัล Merit Award จากการแข่งขันประกวดซอฟต์แวร์ APICTA 2020-2021 ระดับนานาชาติ
    เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นายนราธร บุญเปี่ยม และ นายธนากร ก้าโหรด นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และ ผศ. ดร.วโรดม วีระพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา จากวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้รับรางวัล Merit Award จากการแข่งขันประกวดซอฟต์แวร์ APICTA 2020-2021 ในชื่อผลงาน “PSU COIN” ณ ประเทศมาเลเซีย    นายธราธร บุญเปี่ยม กล่าวว่า ก่อนจะได้เป็นตัวแทนในการแข่งขัน APICTA 2020-2021 ครั้งนี้ ต้องผ่านการแข่งขันชนะเลิศเพื่อเป็นตัวแทนในระดับประเทศ และผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ACTI) ก่อน จากนั้นจึงได้ไปแข่งในสนามจริงในระดับนานาชาติ และครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในการประกวดดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นอีกรางวัลที่น่าภาคภูมิใจของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่นักศึกษา อาจารย์ได้สร้างชื่อเสียงและได้รับรางวัลในเวทีการประกวดระดับเอเชีย    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทางผู้จัดการแข่งขันประกวดซอฟต์แวร์ APICTA 2020-2021 จึงได้รวบรวมผลงานผู้เข้าแข่งขันจากปี 2563 และ 2564 เข้าด้วยกัน และแข่งขันพร้อมกันในรูปแบบออนไลน์ โดยมีประเทศต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิคเข้าร่วม

    สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ APICTAได้ที่ https://apicta.org/about-apicta/ และ https://www.youtube.com/watch?v=Zps8y6nm9Ic&t=2831s

  รายละเอียอดเพิ่มเติม : https://apicta.org/about-apicta/