ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อธิการบดี ม.อ. ต้อนรับ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จ.ปัตตานี และ จ.นราธิวาส โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รศ. พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 65