ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นิติศาสตร์ ม.อ. รับสมัครผู้อบรม หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 2 (ภูเก็ต)
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ประกาศรับสมัครผู้อบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 2 (ภูเก็ต) อบรมวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

ภาควิชาการ
สมัครวันนี้ - 30 เม.ย. 64 (สำหรับผู้ไม่มีวุฒินิติศาสตร์)
สมัครวันนี้ - 20 พ.ค. 64 (สำหรับผู้มีวุฒินิติศาสตร์)

ภาคปฏิบัติ
สมัครวันนี้ - 30 ธ.ค. 64 (สำหรับผู้สมัครเฉพาะภาคปฏิบัติ)

    สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ : https://forms.gle/8UMivKkaDFD1HpGf7 หรือติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริการวิชาการ วิจัยและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 076-276401-4, 086-476-7800, 074-282-506