ข่าวชาวสงขลานครินทร์

25 ธ.ค. 64 เปิดใช้สถานที่ภายใน ม.อ. วิทยาเขตหาดใหญ่
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศเปิดใช้สถานที่ภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป เวลา 05.00 น. – 20.00 น. ดังนี้
1. พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 
2. สนามกีฬากลาง ม.อ. (สนามล่าง)
3. สนามฟุตบอลบริเวณหน้าเสาธง (สนามบน)
4. โรงยิมเนเซียม

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ใช้บริการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และขอจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการในจำนวนที่เหมาะสมมิให้แออัด 

ประกาศเปิดใช้สถานที่ฯ https://hatyai.psu.ac.th/sites/files/n9434_211264.pdf