ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ประกาศงดให้บริการอินเทอร์เน็ตของวิทยาเขตปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งประกาศ งดให้บริการอินเทอร์เน็ตของวิทยาเขตปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 23.00 น. ถึง วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 04.00 น. โดยสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะดำเนินการปรับปรุงอุปกรณ์รองรับการเชื่อมต่อระหว่างวิทยาเขต ส่งผลให้ผู้ใช้บริการจากวิทยาเขตปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และตรัง ไม่สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

 ติดต่อแจ้งปัญหา หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://diis.psu.ac.th/complains