ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ร่วมกับ กระทรวง อว. และสถาบันอุดมศึกษา จัดพิธีวางพานพุ่มและงานดนตรีเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะ ผู้บริหาร และ บุคลากร เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วม พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน     นอกจากนี้ ในเวลา ๑๗.๐๐ น. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมจัดงานดนตรีเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมราชชนก วิทยาเขตหาดใหญ่ ด้วยการเป่าแซกโซโฟนเพลงพระราชนิพนธ์ ผศ. ดร.คมสันต์ วงค์วรรณ์ คณะศิลปศาสตร์ การแสดงเทิดพระเกียรติ “ระบำเทพบันเทิง” และดนตรีไทยร่วมสมัย โดย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์    ในส่วน วิทยาเขตปัตตานี ได้ร่วมกับ จังหวัดปัตตานี สำนักงานเทศบาลเมืองปัตตานี และ มณฑลทหารบกที่ ๔๖ จังหวัดปัตตานี จัดการแสดง “ดนตรีเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔” ณ เวทีริมแม่น้ำเชิงสะพานเดชา อ.เมือง จ.ปัตตานี มีการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงดนตรีสากล ค่ายอิงคยุทธบริหาร มณฑลทหารบกที่ ๔๖     สำหรับ วิทยาเขตตรัง ได้ร่วมจัดงาน “ดนตรีเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔” ณ หอประชุม วิทยาเขตตรัง มีการบรรเลงและร่วมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยมี รศ. ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง เป็นประธานจัดงาน