ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แจ้งปรับปรุงระบบเครือข่ายและระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 22.00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 06.00 น. ซึ่งส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้บริการต่างๆ ได้ ดังนี้

1) บริการอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 วิทยาเขต และวิทยาเขตหาดใหญ่ส่วนขยาย (ทุ่งใหญ่)

2) บริการ PSU Fiber (บริการอินเทอร์เน็ตที่พักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)
**ขอความกรุณาผู้ใช้บริการ PSU Fiber "เปิด" อุปกรณ์ PSU Fiber ทั้ง AP และ ONU ไว้เพื่อให้ปรับปรุงได้โดยอัตโนมัติ

3) ระบบ e-Testing

ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวอาจมีปัญหาระหว่างการใช้งาน
ติดต่อแจ้งปัญหา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://diis.psu.ac.th/complains