ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบกึ่งอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะเครื่องกระตุ้นหัวใจ.pdf