ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดกล้องถ่ายภาพตัวอย่างขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดกล้องถ่ายภาพตัวอย่างขนาดเล็ก จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะกล้องถ่ายภาพตัวอย่าง.pdf