"/> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษจาก “Professor Isak Svensson” หัวข้อ "Peacebuilding and Mediation"
    สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจในกระบวนการสร้างสันติภาพ / การพูดคุยเจรจาสันติภาพ ร่วมฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนกับ Professor Isak Svensson นักวิชาการ / ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชา Peace and Conflict Research, Uppsala University ประเทศ Sweden หัวข้อ "Peacebuilding and Mediation" (มีการสรุปความเป็นภาษาไทยให้เป็นระยะๆ) ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 – 18.00 น. ผ่านทาง Zoom Application 

Meeting ID: 639 7331 5937
Passcode: 677273 

และ Live ผ่านเพจ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/GXF4NczbySpahuWw7 โทร. 074 28 9450

    ทั้งนี้ หลังจากนี้ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ท่านสามารถติดตามข้อมูลกิจกรรมการบรรยายพิเศษอีก 6 ครั้ง จากนักวิชาการชาวต่างประเทศที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การทำงานและการทำวิจัยในแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งและสันติภาพ ในโครงการ Special Lectures on Peace and Conflict Issues ของสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทางเพจ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ CSCD - PSU Pattani