ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2 อัตรา
    คณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่

1. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่อัตรา 2878 จำนวน 1 อัตรา
https://shorturl.at/tAQRZ

2. ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่อัตรา 2879 จำนวน 1 อัตรา
https://shorturl.at/rwFJZ

สามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ที่ https://resume.psu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7428-6306 (ในวันและเวลาราชการ) และสามารถติดตามข่าวรับสมัครงานได้ที่ https://agro.psu.ac.th/agro5/