ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. เปิดรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พัฒนา Software โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร) จำนวน 5 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564 

รายละเอียดประกาศ https://diis.psu.ac.th/pdf/DiiS-HR_Software.pdf
สมัครงานออนไลน์ https://kyl.psu.th/1GU7NJCwm

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7428-2107 (ในวันและเวลาราชการ)

ติดตามข่าวรับสมัครงานได้ที่ https://diis.psu.ac.th หรือ https://www.facebook.com/PSUDIIS