ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุมเขตที่พักนักศึกษา
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุมเขตที่พักนักศึกษา โดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุมเขตที่พักนักศึกษา.pdf