ข่าวชาวสงขลานครินทร์

พิพิธภัณฑ์ฯ ม.อ. ร่วมกับ ไปรษณีย์ไทย เปิดตัวปูชนิดใหม่ของโลกบนแสตมป์
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดกิจกรรมเปิดตัวปูชนิดใหม่ของโลกบนแสตมป์ กับ Stamp Mania Live ตอนจับปูใส่แสตมป์ โดยมีการเสวนาและพูดคุยเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการจัดทำแสตมป์ โดยมีนายเรืองฤทธิ์ พรหมดำ นักวิทยาศาสตร์ ม.อ. ผู้ร่วมค้นพบปูชนิดใหม่ของโลก คุณมยุรี นาคนิศร นักออกแบบแสตมป์ชุดปู ร่วมพูดคุย ถ่ายทอดสดผ่านเพจ Thai Stamp Museum และ PSUNHM เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 64    นายเรืองฤทธิ์ พรหมดำ เผยถึงที่มาของการจัดทำแสตมป์ ว่า บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ได้รับการเสนอแนะข้อมูลการจัดทำตราไปรษณียากร ภาพปูชนิดใหม่ของโลกจากนายกฤตานนท์ ทศกูล ผู้จัดทำหนังสือภาพศิลปะและสารคดี อัศจรรย์ปูแห่งสตูล ซึ่งตนได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำหนังสือดังกล่าว โดยที่ ไปรษณีย์ไทย มีโครงการจัดสร้างตราไปรษณียากรภาพปูชนิดใหม่ที่ถูกค้นพบในภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อเป็นการเผยแพร่ความสวยงามของปูชนิดใหม่ของโลก และปูชนิดอื่น ที่มีความสวยงามควรค่าแก่การเผยแพร่และอนุรักษ์ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในชาติได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการรักษาระบบนิเวศที่กำลังเปลี่ยนแปลง และร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป     จึงได้ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จัดทำตราไปรษณียากรภาพปูชนิดใหม่ของโลก จำนวน 4 แบบ ได้แก่ ปูทหารยักษ์ปากบารา ปูก้ามดาบชมพู ปูเขาหินปูนสตูล และปูเขาหินปูนทุ่งหว้า โดยมี คุณมยุรี นาคนิศร ร่วมออกแบบแสตมป์ และมีกำหนดออกเผยแพรในวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา 

    ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ทาง www.thailandpost.co.th หรือ FB Page : Thai Stamp Museum