ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
    ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access Learning Center) พื้นที่การเรียนรู้ ให้บริการสื่อสร้างสรรค์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สำหรับนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ที่สนใจทั่วไป    ผศ. ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า คณะศิลปศาสตร์ ยินดีให้บริการนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้งบุคคลทั่วไป เข้ามาใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้ทางออนไลน์ ด้านภาษา วัฒนธรรม การพัฒนาสังคม ในพื้นที่ภาคใต้ และคาบสมุทรมลายู รวมทั้งเป็นแหล่งเสวนาทางวิชาการ ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ รวบรวมความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยเราได้จับมือกับหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งด้านนี้ คือสถาบันทักษิณคดีศึกษา ศิลปวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องเชย เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราทุกวัย และเรามีห้องแสดงผลงานออนไลน์ มีกองบรรณาธิการดูแลและอัพโหลดขึ้นแสดง เราเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ บทความ งานเขียนสั้นๆ ที่เวบไซต์น้ำชุบดอทคอม https://naamchoop.com/

    ในโอกาสที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะมีอายุครบ 25 ปี ในปี 2565 คณะจะมีกิจกรรมเวทีความรู้ เพื่อเฉลิมฉลองต่อเนื่องตลอดปี 2565 เพื่อมุ่งสู่ศูนย์กลางการพัฒนาที่ยั่งยืน    ดร.สมฤดี คงพุฒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2545 โดยมีจุดมุ่งหมายเริ่มแรกเพื่อการส่งเสริมการฝึกพัฒนาทักษะด้านภาษาให้กับนักศึกษา จนปัจจุบันเราได้ขยายขอบเขตครอบคลุมรายวิชาต่างๆ ที่คณะศิลปศาสตร์เปิดสอน โดยในด้านศิลปะและวัฒนธรรมนั้นได้รวบรวมองค์ความรู้ทางวิชาการและการวิจัยมานำเสนอในรูปแบบที่สั้นและเข้าใจง่าย สำหรับคนรุ่นใหม่ได้เข้ามาศึกษา ในรูปแบบของ เว็บไซต์น้ำชุบ.คอม https://naamchoop.com/ เป็นเว็บไซต์ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึ่งมีการนำเสนอข้อมูลความรู้ รวมถึงเกร็ดความรู้ต่างๆ โดยบางส่วนได้มาจากสารานุกรมภาคใต้ มีการจัดทำ พอดแคสต์ (podcast) สื่อในรูปของไฟล์เสียงตามข้อเสนอแนะจากนักศึกษา ภายใต้ชื่อว่า “แหลงใต้ให้เทือน” และ “ผลัดกันแหลงผลัดกันเล่า” แสดงในเว็บไซต์น้ำชุบดอทคอม
    นอกจากนี้ เรามีเมนู “ห้องแสดงผลงาน” อยู่ในเว็บไซต์ เพื่อเป็นพื้นที่แสดงสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบบทความ และวิดีโอ อาทิ นำชมควนคานหลาว อ.นาหม่อม จ.สงขลา ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาสาขาภาษาไทยประยุกต์ รวมถึงมีพื้นที่สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางภาคใต้ เช่น ขนมดู อีกด้วย    คณะศิลปศาสตร์ เป็นผู้รวบรวมและพัฒนาเว็บไซต์องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้และคาบสมุทรสยาม-มลายู ร่วมกับสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตั้งอยู่ที่ชั้น 4 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีบริการ สื่อการเรียนรู้ในมุมต่างๆ เช่น มุมนิยาย มุมชมภาพยนตร์ มุมบอร์ดเกม มุมภาษาจีน มุมชุมชนศึกษา มุมภาษาอังกฤษ และมุมงานวิจัย ซึ่งรวบรวมวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาเอก ปริญญาโท โครงการวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนต่างๆ ของคณะ เพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และการซึมซับทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม รวมถึงเป็นแหล่งวิทยาการของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และประชาชนทั่วไป    เวลาเปิดให้บริการของศูนย์ฯ วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 9.00 - 17.00 น. และวันศุกร์ เวลา 8.30 - 12.00 น. ติดต่อสอบถามและติดตามได้ที่ : เฟซบุ๊คเพจ : Self-Access Learning Center, PSU โทร. 0 7428 6658