ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ค้นพบ “เอื้องอัญมณีศรีธรรมราช” กล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลก โดยความร่วมมือของ นักวิจัย ม.อ. หอพรรณไม้ และ มธ.
    พิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย รศ.ดร.สหัช จันทนาอรพินท์ ร่วมกับ หอพรรณไม้ (BKF) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ค้นพบ เอื้องอัญมณีศรีธรรมราช (Corybas papillatus Inuthai, Chantanaorr. & Suddee) กล้วยไม้ชนิดใหม่ของโลก    สำหรับ “เอื้องอัญมณีศรีธรรมราช” ถูกค้นพบที่เขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทีมนักพฤกษศาสตร์จากหอพรรณไม้ และได้ส่งตัวอย่างมาให้ รศ. ดร.สหัช จันทนาอรพินท์ นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อตรวจสอบและระบุชนิด จากการศึกษาพบว่ากล้วยไม้ชนิดนี้เป็นกล้วยไม้ดินขนาดเล็ก มีหัวใต้ดินรูปทรงกลมหรือรูปไข่ ใบเดี่ยวรูปหัวใจ ดอกสีม่วง กลีบเลี้ยงบนปลายกลีบกลม ผิวด้านนอกของกลีบเลี้ยงบนมีปุ่มไม่เป็นระเบียบ กลีบเลี้ยงข้างและกลีบดอกสีเขียวลักษณะเป็นเส้นคล้ายเสาอากาศ กลีบเลี้ยงข้างและกลีบดอกเชื่อมกันที่โคน กลีบปากแยกเป็นสองส่วน ส่วนโคนตั้งตรง ม้วนเป็นหลอด เกิดเป็นช่องรูปอักษรวี มีเดือยรูปกรวยสองอัน กลีบปากส่วนปลายโค้งกลับหลังและแผ่ออก รูปเกือบกลม มีขนที่ผิว ขอบกลีบปากจัก จากการตรวจสอบพบว่ามีลักษณะคล้ายกับ Corybas villosus J. Dransf. & Gord. Sm. ซึ่งเคยมีรายงานในประเทศมาเลเซีย แต่แตกต่างกันที่กลีบเลี้ยงบนของเอื้องอัญมณีศรีธรรมราช ไม่มีสันด้านนอก และกลีบเลี้ยงข้างเชื่อมติดกับกลีบดอกทั้งสองอันที่เชื่อมติดกัน     ดังนั้น คณะนักวิจัย นำโดย ดร.สมราน สุดดี นักวิจัยจากหอพรรณไม้ ดร.เจนจรีย์ อินอุทัย นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ รศ. ดร.สหัช จันทนาอรพินท์ นักวิจัยจากพิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้ร่วมกันบรรยายลักษณะและตั้งชื่อกล้วยไม้ชนิดนี้เป็นพืชชนิดใหม่ของโลก โดยคำระบุชนิด (specific epithet) “papillatus” มาจากลักษณะผิวด้านนอกของกลีบเลี้ยงบนมีปุ่ม

    ทั้งนี้ ผลการค้นพบนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร PhytoKeys (doi: 10.3897/phytokeys.183.71167/ https://phytokeys.pensoft.net/