ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สงขลานครินทร์ ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ปี 2564
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ และ ผู้อำนวยการกอง บุคลากรสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 ด้วยการเคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทย ในวันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมทั้งประดับธงชาติไทยบริเวณสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย