"/> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ เชิญร่วมสัมมนา "SPRINGER NATURE AUTHORSHIP SEMINAR"
    สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร ม.อ. ร่วมการสัมมนาเรื่อง “การเขียนและตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารของสำนักพิมพ์ Springer Nature" ฟรี SPRINGER NATURE AUTHORSHIP SEMINAR ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 12.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ : https://kyl.psu.th/_15C8vPIV