ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังต่อไปนี้

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 เงินงบประมาณ.pdf