ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศเชิญชวนปรับปรุงห้องสภามหาวิทยาลัย.pdf
  เอกสารประกวดราคาปรับปรุงห้องสภามหาวิทยาลัย.pdf
  ราคากลาง แบบบก01ปรับปรุงห้องสภามหาวิทยาลัย.pdf