ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะวิทยาการจัดการ ม.อ. เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 1 อัตรา
    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ประกาศรับสมัครพนักงานธุรการ.pdf