ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแฟลตที่พักอาคาร 13 และอาคาร 14 รวม 9 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงแฟลตที่พักอาคาร 13 และ อาคาร 14 รวม 9 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีรายละเอียดอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
  ไฟล์เอกสารแนบ 1
  ไฟล์เอกสารแนบ 2
  ไฟล์เอกสารแนบ 3