ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
    สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ขอแนะนำหลักสูตรฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เดือนกรกฎาคม 2564 โครงการอบรมในเวลาราชการ ดูรายละเอียดหลักสูตร รูปแบบการอบรม ค่าลงทะเบียน และสมัครอบรมได้ที่เว็บไซต์ https://training.cc.psu.ac.th (มีเปิดฝึกอบรมคอมพิวเตอร์หลากหลายหลักสูตร มีทั้งโครงการอบรมในเวลา-นอกเวลาราชการ)

    สอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ งานบริการวิชาการ ฝ่ายบริหารจัดการ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ม.อ. โทรศัพท์ 0-7428-2106, 0-7428-2109 และ 0-7428-2115 (โทรภายในวิทยาเขตหาดใหญ่ 2106, 2109 และ 2115)