ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักศึกษา ม.อ. ผ่านการคัดเลือกทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่สหรัฐอเมริกา “Global UGRAD”
    นางสาวกูอัสมาอามานี พระศรีณวงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ นางสาวซอลญ่า สัญชัยวรนันท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน นักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ปีการศึกษา 2564 หรือ Global UGRAD (Global Undergraduate Exchange Program) ซึ่งเป็นทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเป็นทุนการศึกษาเต็มจำนวน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนภาวะการเป็นผู้นำ เรียนรู้ชีวิตสังคมและวัฒนธรรมที่สถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ในปี 2565

    ทั้งนี้ นักศึกษาทั้ง 2 ราย ได้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา    นางสาวกูอัสมาอามานี พระศรีณวงค์ กล่าวว่า ดีใจและภูมิใจมากที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน Global UGRAD เนื่องจากเป็นทุนที่มีการแข่งขันสูง วิธีการสอบคัดเลือกยากและหลายขั้นตอนมาก หลักๆ จะต้องเขียน Essays หรือ บทความ 2 หัวข้อ ซึ่งสำคัญมากๆ ในการคัดเลือกทุนในครั้งนี้ ต้องดึงจุดเด่นของตนเองออกมาผ่านงานเขียนให้ได้มากที่สุด และอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญ คือ recommendation letter หรือ จดหมายรับรองจากอาจารย์หรือคนรู้จัก ซึ่งการคัดเลือกในแต่ละรอบผ่านไปด้วยดี ตั้งแต่การส่งใบสมัครให้ทางฝ่ายกิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อคัดเลือกและเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้สมัครจากทั่วประเทศจำนวน 151 คน จนผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสัมภาษณ์ ซึ่งการสอบสัมภาษณ์ก็ผ่านไปด้วยดีเช่นกัน พี่ๆ ฝ่ายกิจการนานาชาติมีส่วนช่วยในการเตรียมตัวเข้าสอบ ซึ่งเป็นประโยชน์มากๆ รวมถึงการสอบวัดระดับผล TOEFL iBT เพื่อนำคะแนนไปยื่นให้ทางมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกา เมื่อผลสอบออกมาและมีชื่อตนเองติด 1 ใน 10 ถือว่าคุ้มค่ากับความตั้งใจ และความพยายามในครั้งนี้

    “อยากเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด เมื่อได้รับโอกาสแล้ว อยากใช้โอกาสที่ได้รับมาอย่างคุ้มค่า ทั้งการเรียน การเรียนรู้วัฒนธรรม และเผยแพร่วัฒนธรรมของตนเองให้เป็นที่รู้จัก เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองให้ดีขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเองทั้งในด้านวิชาการ กิจกรรม และการใช้ชีวิต หวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีและประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้” นางสาวกูอัสมาอามานี กล่าวทิ้งท้ายนางสาวซอลญ่า สัญชัยวรนันท์ กล่าวว่า การสมัครเข้ารับการคัดเลือกทุน Global UGRAD ถือว่ายากมาก กว่าจะผ่านมาแต่ละรอบ ตั้งแต่การยื่นใบสมัคร การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การประกาศผล และที่ยากที่สุดคือการสอบวัดระดับคะแนน TOEFL iBT ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนเกินเป้าตามที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ ซึ่งตนเองมีความตั้งใจ และอ่านหนังสือหนักมาก จนผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนในครั้งนี้ ดีใจและภูมิใจมากๆ 

“การได้รับโอกาสเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด ไม่ว่าการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การทำกิจกรรมจิตอาสาซึ่งเป็นจุดเด่นที่สำคัญของการไปเยือนประเทศอเมริกาในครั้งนี้ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งต้องสนุกมากๆ แน่นอน” นางสาวซอลญ่า กล่าวทิ้งท้าย