ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จำลองตึกฟักทองเสมือนจริง ให้รุ่นน้องปี 1 ทัวร์ ผ่านเกม “Minecraft”
    นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สร้างโลกเสมือนจริงผ่านเกม Minecraft ให้รุ่นน้องปี 1 ที่ต้องเรียนผ่านออนไลน์ ได้เดินเล่นตึกฟักทอง (ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร) ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2564

    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564” ภายใต้แนวคิด "A Playground for Scientists" ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมต้อนรับ ซึ่งมีนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกว่า 500 คน เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 64 ที่ผ่านมา     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้จำลองตึกฟักทอง (ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร) เสมือนจริงในรูปแบบเกม Minecraft เพื่อให้นักศึกษาใหม่เหมือนได้มาเดินอยู่ที่ตึกฟักทองจริงๆ ซึ่งเป็นที่สนใจและสร้างแรงบันดาลใจต่อนักศึกษาใหม่เป็นอย่างมาก