ข่าวชาวสงขลานครินทร์

จัดเต็มกิจกรรม 4 วัน ในงาน “PSU Bazaar Learning Marketplace” สนองนโยบาย อว.
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร จัดงาน “PSU Bazaar Learning Marketplace” ขานรับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นบทบาทของสถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศ ให้มหาวิทยาลัยเป็นขั้วความเจริญเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ (University as a Marketplace) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อสนับสนุนภารกิจการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2564 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 18 มีนาคม 2564

    ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไลท์ สเตชั่น ซีสเต็ม, บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน), Weparty Ballloon และ บริษัท เซาท์เทอร์น ซีฟูด โปรดักส์ จำกัด

    กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากสมาชิกในกลุ่ม “PSU Bazaar” จำนวน 42 ร้าน ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ ไม้ดอกไม้ประดับ และอื่นๆ เพื่อต่อยอดกลุ่มตลาดออนไลน์ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากร และผู้มีอุปการคุณ ในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19 และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ     วันที่ 18 มี.ค. 64 สาธิตทำอาหาร “Enjoy Fusion Food” โดย นพ.นวมินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ (หมอบอส) MasterChef UK Finalist 2018    วันที่ 19 มี.ค. 64 Talk show : “ถ่ายภาพยังไงให้ปัง พร้อมโพสต์” โดย คุณณรงศักดิ์ สุริยาวรกุล (เอก ร้อยลี้) ช่างภาพชื่อดังแห่งเมืองหาดใหญ่


    วันที่ 20 มี.ค. 64 Talk show : “How to Live” โดยคุณมักกียะห์ แซมะแซ (ก๊ะฟาร์) ร้าน Makee Shop และ คุณธวัชชัย แก้วเอี่ยมสุข เจ้าของร้านผ้าชัย PATAE Gallery และ Talk show : “Proud to TIKTOK” โดย ดร.สิรวิชญ์ อินธิโสภณพิศาล สุดยอดครูดีเด่นบน TikTok (English With AJ ICE) อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.

    วันที่ 21 มี.ค. 64 Talk show “สืบ (เสาะ) shopping สไตล์หมอพรทิพย์ โดย แพทย์หญิง คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์ และ Talk show : “ร้านดังทำไง ให้ได้ใจนักรีวิว” โดยคุณกรวรรณ ภูธิวัฒน์ คุณบูคอรี อีซอ เจ้าของเพจแวรุงไปไหน และคุณนราทิพย์ เพชรตรี คุณนิพัทธ์ กูลเกื้อ เจ้าของเพจนายรีวิว และ Talk show จากนักศึกษา ศิษย์เก่า หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในสังคม ภายใต้แนวคิด “Explore Commit Discover ค้นหา มุ่งมั่น ค้นพบ”

    นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อาทิ สถาบันฮาลาล สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม (สมส.) และอุทยานวิทยาศาสตร์ พร้อมการเปิดตัวศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร (GACC – Global Affairs and Corporate Communication Center) พร้อมช่องทางการสื่อสารใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกด้วย