ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. ลงนามผนึก บริษัท ไครโอวิวา มุ่งสร้างความร่วมมือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม Stem cell
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ. นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับบริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 67 ที่ผ่านมา