ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานตรวจสอบภายใน ชั้น 4 พื้นกันซึมดาดฟ้า และห้องน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานตรวจสอบภายใน ชั้น 4 พื้นกันซึมดาดฟ้า และห้องน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้


  ประกาศเชิญชวน.pdf
  เอกสารประกวดราคา .pdf
  ราคากลาง.pdf