ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศเผยแพร่งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำสระว่ายน้ำ (ศูนย์กีฬา)
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเผยแพร่งานจ้างปรับปรุงห้องน้ำสระว่ายน้ำ (ศูนย์กีฬา) รายละเอียดดังต่อไปนี้


  แผนห้องน้ำสระว่ายน้ำ (ศูนย์กีฬา).pdf