ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 วันแรก พร้อมกันทั่วประเทศ
    วันนี้ (7 มิ.ย. 64) วันแรกของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชนทั่วไปอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับกลุ่มที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป รวมถึงผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 7 โรค ได้แก่ กลุ่มโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด, กลุ่มโรคไตเรื้อรัง, กลุ่มโรคระบบประสาท, กลุ่มโรคเบาหวานโรคอ้วน และกลุ่มโรคมะเร็ง


    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ บริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์กีฬาและสุขภาพ (โรงยิม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” เลือกโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และได้วัน – เวลา รับวัคซีนในระบบเรียบร้อยแล้ว ทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนกันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา 8.00 น.    อ.นพ.อรุณธร พิเชฐชัยยุทธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามารับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก ระบบการให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่ได้วางไว้ แต่ละคนใช้เวลาในการรับวัคซีนประมาณ 40 นาที – 1 ชั่วโมง    โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากจังหวัดสงขลา 2 ชนิด ได้แก่ แอสตร้าเซนเนก้า และซิโนแวค และได้กระจายวัคซีนแต่ละชนิดตามกลุ่มผู้มารับบริการ โดยจัดสรรวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าแก่กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และวัคซีนซิโนแวคแก่กลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปี และกลุ่มผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง    “วันนี้มีผู้ลงทะเบียนในระบบหมอพร้อมประมาณ 800 กว่าคน ซึ่งได้จัดสรรวัคซีนเท่ากับจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนในแต่ละวัน ทั้งนี้ ศูนย์ฉีดวัคซีน ม.อ. มีความพร้อมทั้งทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน รวม 100 กว่าคน เพื่อรองรับผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในครั้งนี้” อ.นพ.อรุณธร กล่าว