ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ปิดส่วนขยาย รพ.ม.อ. มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ฯ ส่งผู้ป่วยชุดสุดท้ายกลับบ้าน เตรียมทีมพร้อมสู้กับภารกิจใหม่
    ตลอดระยะเวลาเกือบ 3 เดือน ที่ทีมบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ไปปฎิบัติหน้าที่ ณ ส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด - 19 ภายในศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และศูนย์บ่มเพาะคนดี : มูลนิธิสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ดูแลผู้ป่วยไปแล้วประมาณ 231 คน ทุกคนได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีและกลับสู่อ้อมกอดของคนที่รัก      และในวันนี้ (5 มิ.ย. 64) จะทำการปิดศูนย์ฯ และเป็นวันสุดท้ายของการทำหน้าที่ในศูนย์ดังกล่าว รวมถึงการส่งผู้ป่วยชุดสุดท้ายกลับบ้านจำนวน 41 คน คงไม่ใช่เพียงแค่ผู้ป่วยที่มีความสุข ที่หายและได้กลับบ้าน แต่ในฐานะคนทำงานและบุคลากรทางการแพทย์ ก็มีความสุขไม่แพ้กันที่ได้เห็นคนที่เราดูแล หายจากความเจ็บป่วย แม้จะหนัก แม้จะเหนื่อย แม้จะไม่ได้กลับบ้าน แต่ก็ยังอิ่มใจที่รู้ว่าปลายทางของการทำหน้าที่ในครั้งนี้ คือ การทำให้ใครอีกหลายคน ได้กลับไปพบกับครอบครัว ที่กำลังรอพวกเขาอยู่ มันคือความสุขที่สัมผัสได้ด้วยใจ และเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของคนทำงานอย่างพวกเรา    รศ. พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช ผู้บัญชาการส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กล่าวว่า การมีโอกาสได้ดูแลผู้ป่วย เป็นความสุขของพวกเราทุกคน และการที่ผู้ป่วยได้กลับบ้าน กลับไปหาครอบครัว กลับไปสู่สังคมอย่างปลอดภัย เปรียบเสมือนรางวัลสำหรับความทุ่มเทในการทำงานของพวกเรา ช่วยให้มีพลัง ยืนหยัด ต่อสู้เพื่อผู้ป่วยต่อไป ขอให้ผู้ป่วยที่ผ่านการดูแลในโรงพยาบาล จนครบเวลากำหนด ช่วยกันดูแลบุคคลในครอบครัว และช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคม โดยยังคงต้องรักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ และสวมใส่หน้ากากอนามัย ปฏิบัติตัวตามแนวชีวิตวิถีใหม่ อย่างเคร่งครัด เมื่อพวกเราทุกคนช่วยกัน และมีการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึง ประเทศไทยจะก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ได้แน่นอน    หลังจากนี้แม้โรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะปิดตัวลง แต่ภารกิจของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ยังไม่สิ้นสุด เรายังต้องเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยหนักที่อาจจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในโรงพยาบาลและส่วนขยายโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี รวมถึงภารกิจในการขยายทีมฉีดวัคซีนให้รองรับและดูแลประชาชนได้มากและรวดเร็วขึ้น เพื่อสู้กับวิกฤตโควิดต่อไป