ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ARWU ยกคุณภาพสาขาเทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ม.อ. ขึ้นกลุ่มอันดับ 1 ของประเทศ
    Academic Ranking of World Universities 2020 หรือ ARWU 2020 โดยสำนักการจัดอันดับ Shanghai Ranking  Consultancy ประเทศจีน ได้มีการจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัยโลกครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยจัดให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับ 3 ของประเทศ อันดับ 801-900 ของโลก โดยมีสาขาวิชาที่ได้อันดับดีเยี่ยมในการจัดอันดับโลกครั้งนี้คือ Food Science & Technology อันดับที่ 201-300 ของโลก อันดับ 1 ของประเทศ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Biotechnology อันดับที่ 401-500 ของโลก อันดับ 1 ของประเทศ ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดลVeterinary Sciences  อันดับที่ 201-300 ของโลก อันดับ 5 ร่วมของประเทศ