ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศเผยแพร่งานจ้างออกแบบและประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารคาเฟต
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเผยแพร่งานจ้างออกแบบและประมาณราคาโครงการปรับปรุงอาคารคาเฟต รายละเอียด ดังต่อไปนี้

  ประกาศเผยแพร่งานจ้างออกแบบและประมาณราคา.pdf