ข่าวชาวสงขลานครินทร์

เชิญเข้าร่วมอบรม ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย RUSSIAN LANGUAGE AND CULTURE COURSES
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการอบรม "ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย” RUSSIAN LANGUAGE AND CULTURE COURSES รับจำนวนจำกัด โดยอาจารย์เจ้าของภาษา จาก Shukshin Altai State University for Humanities and Pedagogy รัสเซีย โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 

สมัครออนไลน์ทาง https://forms.office.com/r/1hYhJdYBbD ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 1 กันยายน 2566

เรียน วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม EILA 6 ชั้น 8 ตึก LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายกิจการนานาชาติ (จีรนันท์)  074 28 2254, 081-542-8322