ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. เยือน Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences จีน พัฒนาความร่วมมือ ด้านพฤกษศาสตร์และเกษตรศาสตร์
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย คุณพสุภา ชินวรโสภาค อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เยือน Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย ด้านพฤกษศาสตร์และเกษตรศาสตร์ โดยมี Ms. Shuo Jin, Head of the International Affair Office, Prof. Dr. Yu-Fei Wang, Assoc. Prof. Dr. Yi-Feng Yao, Assoc. Prof. Dr. Jian Yang, Assoc. Prof. Dr. Jin-Feng Li, Asst. Prof. Dr. Bin Sun และ Dr. Gan Xie ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา
    ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศ์กฏ ภู่ภูมิรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำเสนอข้อมูลด้านการวิจัยของนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และคณะทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งเสนอรูปแบบความร่วมมือที่สามารถสานสัมพันธ์ให้แก่สองสถาบันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต