ข่าวชาวสงขลานครินทร์

THE Impact Rankings 2023 จัดอันดับสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับ 2 ของไทย อันดับ 73 ร่วมของโลกตามเป้าหมาย SDG 8
    THE Impact Rankings 2023 จัดอันดับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อยู่ในอันดับ 10 ร่วมในประเทศไทย และอันดับ 401 – 600 ของโลก  โดยการจัดอันดับของ THE Impact Rankings 2023 เป็นการจัดอันดับ บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาตามเป้าหมาย #SDGs (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ ซึ่งในปี 2023 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทะยานอันดับขึ้นสูงกว่าปีที่ผ่าน ๆ มาเป็นอย่างมาก

    โดยได้รับการจัดอันดับผลการดำเนินการในหลากหลายด้าน ซึ่ง 3 อันดับที่ดีที่สุด มีดังนี้

อันดับ 2 ของไทย อันดับ 73 ร่วมของโลก SDG 8 decent work and economic growth

อันดับ 4 ร่วมของไทย อันดับ 201 – 300 ร่วมของโลก SDG 16 peace, justice and strong institutions

อันดับ 7 ของไทย อันดับ 201 – 300 ของโลก SDG 3 good health and well-being

รายละเอียด
https://www.timeshighereducation.com/impactrankings