ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. ร่วมเฝ้ารับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสนำคณะทูตานุทูต ศึกษาดูงานโครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลแบบครบวงจร
    รศ. ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จฯ นำคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส ศึกษาดูงานโครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลแบบครบวงจร ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา    ในโอกาสนี้ รศ. ดร.สัณห์ชัย ได้ถวายรายงานบรรยายสรุป เกี่ยวกับกระบวนการสกัดน้ำมันด้วยระบบทอดผลปาล์มภายใต้สภาวะสุญญากาศ กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในโครงการตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การผลิตอาหารสัตว์จากกากปาล์ม การผลิตสบู่ และน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร การผลิตน้ำมันปาล์มแดง และผลิตภัณฑ์ช็อคโกแลต เป็นต้น และได้นำเสด็จฯ ทอดพระเนตรโรงงาน และผลิตภัณฑ์ภายในโครงการที่ได้จัดแสดงไว้ด้วยนอกจากนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงนำคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส เยี่ยมชมสวนแปลงปาล์มน้ำมัน โคกแพะ โคกหมู และพื้นที่ของโครงการโดยรอบ