ข่าวชาวสงขลานครินทร์

อธิการบดี ม.อ. แสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในโอกาสที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ม.อ. 

    โดยขอชื่นชมในความมานะพยายาม ความอุตสาหะของบัณฑิตทุกคน ที่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ ตามที่ตั้งใจไว้ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตสงขลานครินทร์ ที่จะออกไปทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคม เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ สามารถที่จะเป็นหลักให้กับประเทศ เป็นอนาคตให้กับประเทศชาติ

    และถือโอกาสนี้ ร่วมกับ ชาวสงขลานครินทร์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ขอร่วมแสดงความยินดี และขออำนวยพรให้บัณฑิตทุกคน จงประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงาน และชีวิตส่วนตัว สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมได้อย่างเข้มแข็งต่อไป 

รับชมวีดิโอแสดงความยินดีได้ที่ https://youtu.be/4TTePpNXKnU