ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานก่อสร้างงานทาสีอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานก่อสร้างงานทาสีอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศผู้ชนะ_ปรับปรุงงานทาสีอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์.pdf