ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานป้ายบอกทางอาคาร
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานป้ายบอกทางอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศเชิญชวน_ป้ายบอกทางอาคาร.pdf
  _เอกสารประกวดราคา_ป้ายบอกทางอาคาร.pdf
  _ราคากลาง_ป้ายบอกทางอาคาร.pdf
  _งวดงานงวดเงิน_ป้ายบอกทางอาคาร.pdf