ข่าวชาวสงขลานครินทร์

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ รำลึกถึงครู ผู้อุทิศร่างเป็นตำราแก่นักศึกษา
    สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล และพิธีพระราชทานเพลิง (กรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรำลึกถึงครูผู้ไร้ลมหายใจ ผู้อุทิศร่างเป็นตำราให้เป็นวิทยาทานแก่การศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษา โดยมี ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูอาทรวรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดโคกสมานคุณพระอารามหลวง ประธานสงฆ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นักศึกษา ตลอดจนญาติอาจารย์ใหญ่เข้าร่วมกว่า 2,500 คน ณ เมรุวัดคลองเรียน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา ซึ่งปีนี้มีอาจารย์ใหญ่มากถึง 155 ร่าง

    พิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่เป็นกรณีพิเศษจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ใหญ่ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการเรียนการสอนแก่หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยเมื่อสิ้นสุดการเรียนกับอาจารย์ใหญ่ในทุกปี นักศึกษา ร่วมกับ หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์ฯ จะจัดงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ใหญ่ที่เคารพอย่างสูง