ข่าวชาวสงขลานครินทร์

งานกิจการนานาชาติ สำนักงานวิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
    งานกิจการนานาชาติ สำนักงานวิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา

ช่องทางการสมัครมี 3 ช่องทาง
- สมัครด้วนตนเอง ณ งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ม.อ.ภูเก็ต 
- สมัครทางไปรษณีย์ 
- สมัครผ่านทางเว็ปไซต์ https://resume.psu.ac.th 

ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 076-276000 ภายใน 6524, 6096-7
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.phuket.psu.ac.th/64001/