ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ม.อ. รับรางวัล “สถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบ ประจำปี 2566
    ผศ. ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้ารับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ต้นแบบ ประจำปี 2566 และ ผศ. ตรีชาติ เลาแก้วหนู อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการเรียนการสอน ปี 2566 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวที่ได้รับทั้ง 2 รางวัล ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 66 ที่ผ่านมา