ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาซื้อสวิตซ์เกียร์ 33 KV พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาซื้อสวิตซ์เกียร์ 33 KV พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศประกวดราคาซื้อสวิตซ์เกียร์ 33 KV พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน.pdf
  _เอกสารประกวดราคาซื้อสวิตซ์เกียร์ 33 KV พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน.pdf