ข่าวชาวสงขลานครินทร์

สถาบันวัฒนธรรมฯ ม.อ. ร่วมเฝ้ารับเสด็จ กรมสมเด็จพระเทพฯ ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
    สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย บุคลากรสถาบันฯ ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2566 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม    ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการและออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากผ้าลีมาบาติกและผ้าทอจวนตานี พร้อมนี้ได้สาธิตการทำแม่พิมพ์โลหะสำหรับผ้าบาติกปาเต๊ะ โดยจัดแสดงระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา
    ภายในงานมีการจัดกิจกรรม อาทิ การแสดงนาฏศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย, ละครเสภา เรื่องขุนช้าง - ขุนแผน ตอนขึ้นเรือนขุนช้าง – พานางวันทองหนี, โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดหุงน้ำทิพย์, การแสดงหุ่นกระบอกออกตัว เรื่องพระอภัยมณี ตอนนางละเวงก่อศึก, การบรรเลงและขับร้อง วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร, การสาธิตและจำหน่ายอาหารคาวหวานในบทพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 2, อาหารคาวหวานตำรับราชสกุลรัชกาลที่ 2, ขนมพื้นบ้าน และขนมไทยโบราณ, นิทรรศการและการจัดแสดงเครื่องราชอิสริยาภรณ์, นิทรรศการงานผ้า, สาธิตงานหัตถศิลป์ และนิทรรศการพริกมันบางช้าง นิทรรศการผ้าย้อมสีและพันธุ์ไม้ที่นำมาย้อมสี