ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หลังสํานักงานหอพัก
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หลังสํานักงานหอพัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศเชิญชวน_งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หลังสำนักงานหอพัก.pdf
  _เอกสารประกวดราคา_งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หลังสำนักงานหอพัก.pdf
  _ราคากลาง_งานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) หลังสำนักงานหอพัก.pdf