ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงบานประตูภายในห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงบานประตูภายในห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _ประกาศเชิญชวนก่อสร้างงานปรับปรุงบานประตูภายในห้อง convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ.pdf
  _เอกสารประกวดก่อสร้างงานปรับปรุงบานประตูภายในห้อง convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ.pdf
  _ราคากลาง_งานปรับปรุงบานประตูภายในห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ.pdf