ข่าวชาวสงขลานครินทร์

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังต่อไปนี้

  _เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อเครื่องปั๊มสระว่ายน้ำ.pdf