ข่าวชาวสงขลานครินทร์

นักวิจัย ม.อ. ร่วมเสวนา "ประสบการณ์ ความสำเร็จและเส้นชัย สู่การได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ" ในงานแถลงข่าว “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566”
    ศ. ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย เข้าร่วมเสวนา "ประสบการณ์ ความสำเร็จและเส้นชัย สู่การได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ" ในงานแถลงข่าวการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566” Thailand Inventors’ Day 2023 ซึ่งจัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ การทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” เครื่องกลเติมอาการที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” โดยในปีนี้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากนักประดิษฐ์ไทยและนานาชาติส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 1,000 ผลงาน ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 -17.00 น. ณ อีเวนท์ ฮอลล์ 100-102  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา“งานวันนักประดิษฐ์ 2566” ในปีนี้จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” ภายในงาน ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ นิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลจากนานาชาติ นิทรรศการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์สร้างมูลค่า นิทรรศการพื้นที่เรียนรู้กับนวัตกรรมโดรน ขบวนการผู้พิทักษ์ป่าไม้ ขุมทรัพย์ป่าชายเลน นิทรรศการ U2T นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม นิทรรศการนักประดิษฐ์วิจิตรศิลป์ นิทรรศการจุดเริ่มต้นเล็กๆ สู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่ นิทรรศการหน่วยงานเครือข่าย มหกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ: โครงการ Bangkok International Intellectual Property, Invention and Technology Exposition [IPITEx] การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน โครงการ Thailand New Gen Inventors Awards 2023 : I-New Gen Award 2023 ตลอดจนตลาดสินค้าและนวัตกรรมวช. ขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนเข้าร่วมชมงาน และสำรองสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในหัวข้อการประชุมที่จะจัดขึ้นภายในงานวันนักประดิษฐ์ 2566 Thailand Inventors’ Day 2023 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://inventorsdayregis.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป